Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Trust-building among children in multiethnic BiH

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bosna a Hercegovina
Impl. subjekt Primary school “Mehmedalija Mak Dizdar”
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia Sarajevo, BA
  Zemepisná dĺžka 18.35644
  Zemepisná šírka 43.84864
Dátum zazmluvnenia záväzku 26.08.2022
Dátum ukončenia záväzku 26.08.2023
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je podpora zmierenia, medzikultúrneho dialógu, tolerancie a spolupráce žiakov základných škôl s odlišným etnickým pôvodom.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 3 470 € 3 470 €
Spolu 3 470 € 3 470 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vzdelávanie prvého stupňa 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Trust-building among children in multiethnic BiH voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Trust-building among children in multiethnic BiH 3 470 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región