Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • A sweet solution to saving threatened forest and species - honey production in Dakatcha key Biodiversity Area

A sweet solution to saving threatened forest and species - honey production in Dakatcha key Biodiversity Area

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt A Rocha Kenya
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia Kenya, CD
  Zemepisná dĺžka 29.07557
  Zemepisná šírka -4.17026
Dátum zazmluvnenia záväzku 31.10.2022
Dátum ukončenia záväzku 31.10.2023
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom je rozvoj včelárstva v chránenej oblasti Dakatcha v provincii Kilifi a vytvorenie udržateľného zdroja príjmu pre miestnu komunitu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 10 000 € 7 000 €
Spolu 10 000 € 7 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Výroba potravinárskych plodín 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu A sweet solution to saving threatened forest and species - honey production in Dakatcha key Biodiversity Area voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
A sweet solution to saving threatened forest and species - honey production in Dakatcha key Biodiversity Area 7 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región