Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Multilaterálna spolupráca
  • >
  • 2.platba - Partnerstvo UNDP a SR: Efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja na roky 2022 - 2024

2.platba - Partnerstvo UNDP a SR: Efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja na roky 2022 - 2024

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Impl. subjekt United Nations Development Programme
Kód impl. subjekt Rozvojový program OSN
Popis projektu 2.platba - Partnerstvo UNDP a SR: Efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja na roky 2022 - 2024
Dátum zazmluvnenia záväzku 11.02.2022
Dátum ukončenia záväzku 17.02.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Ročný príspevok v rámci projektu Partnerstvo UNDP a SR: Efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja na roky 2022 - 2024

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 307 144 € 307 144 €
Spolu 307 144 € 307 144 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu 2.platba - Partnerstvo UNDP a SR: Efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja na roky 2022 - 2024 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
2.platba - Partnerstvo UNDP a SR: Efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja na roky 2022 - 2024 307 144 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región