Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do Fondu technickej spolupráce MAAE na rok 2022 (Technical Cooperation Fund)

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Impl. subjekt IAEA
Kód impl. subjekt Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce)
Popis projektu Príspevok do Fondu technickej spolupráce MAAE na rok 2022 (Technical Cooperation Fund)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do fondu technickej spolupráce MAAE na rok 2022. Fond technickej spolupráce Mezdinárodnej agentúry pre atómovú energiu je finančným nástrojom na realizovanie programu technickej spolupráce MAAE.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 133 880 € 133 880 €
Spolu 133 880 € 133 880 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do Fondu technickej spolupráce MAAE na rok 2022 (Technical Cooperation Fund) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do Fondu technickej spolupráce MAAE na rok 2022 (Technical Cooperation Fund) 133 880 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región