Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

IAEA - Národný participačný príspevok na rok 2021

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Impl. subjekt IAEA
Kód impl. subjekt Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky
Popis projektu IAEA - Národný participačný príspevok na rok 2021
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2021
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

IAEA - Národný participačný príspevok na rok 2021

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 33 € 33 €
Spolu 33 € 33 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu IAEA - Národný participačný príspevok na rok 2021 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
IAEA - Národný participačný príspevok na rok 2021 33 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región