Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok WIPO 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad priemyselného vlastníctva SR
Impl. subjekt WIPO
Kód impl. subjekt Svetová organizácia duševného vlastníctva
Popis projektu Príspevok WIPO 2022
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR (Úrad priemyselného vlastníctva SR) do WIPO za rok 2022. WIPO je organizácia na tvorbu politiky a medzinárodnú ochranu duševného vlastníctva. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 3 992 € 3 992 €
Spolu 3 992 € 3 992 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok WIPO 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok WIPO 2022 3 992 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región