ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Moderná rozvojová spolupráca vznikla s cieľom riešiť prehlbujúce sa nerovnosti v životnej úrovni medzi krajinami, a ich dôsledky v rámci prepojeného globálneho sveta. Zastrešujúcou globálnou stratégiou rozvojovej spolupráce je Agenda 2030 a ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), prijaté OSN v roku 2015. Oblasť rozvoja významne formuje OECD, ktorá stanovuje princípy a štandardy poskytovania pomoci a monitoruje aktivity a výdavky donorských krajín na tzv. oficiálnu rozvojovú pomoc (Official Development Assistance, ODA). Povinnosťou Slovenska, ako členskej krajiny OECD a Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, je transparentné zdieľanie informácií o rozvojovej spolupráci. Údaje na tejto stránke vychádzajú zo štatistických dát každoročne zasielaných OECD.

Údaje o oficiálnej rozvojovej pomoci
Slovenskej republiky za rok 2020

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
EURÓPA 22 323 232 €
Bilaterálne, bližšie neurčené 6 153 476 €
AFRIKA 2 561 777 €
ÁZIA 2 330 711 €
AMERIKA 10 360 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
ČINNOSTI SPOJENÉ S DLHOM 16 606 670 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 050 703 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2 763 758 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 2 608 935 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 404 865 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 226 343 €
Utečenci v donorských krajinách 844 332 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 765 633 €
Výrobné odvetvia 584 470 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 284 647 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 159 200 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 80 000 €

Vyplatená suma Bi-Multi

Bi / Multi Vyplatená suma
Multilaterálna 91 310 159 €
SK bilaterálna 28 651 613 €
Bilaterálna, vyhradené príspevky pre MO 4 591 382 €
Bilaterálna, všeob. príspevky pre MVO / PPP 136 561 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 19 211 301 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 448 990 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 573 375 €
Úrad ministerstva vnútra 2 553 731 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 48 453 €