Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Ministerstvo financií SR Srbsko 2021 120 600 € Fa search plus
Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 33 600 € Fa search plus
Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2021 Ministerstvo financií SR Európa, regionálny/viac krajín 2021 31 104 € Fa search plus
Študijná návšteva Libanonskej colnej správy 2021 Ministerstvo financií SR Libanon 2021 951 € Fa search plus
Informačný systém pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2021 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 191 860 € Fa search plus
Odpustenie časti dlhu Čiernej Hory voči Slovenskej republike (istina) Ministerstvo financií SR Čierna Hora 2021 89 070 € Fa search plus
Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2020-2023 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 2 581 578 € Fa search plus
Príspevok na odmínovanie a pomoc obyvateľstvu v Iraku na rok 2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu Irak 2021 50 000 € Fa search plus
Technická asistencia Albánsku v oblasti potravinových databáz 2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Albánsko 2021 4 791 € Fa search plus
Príspevok SR do ISTA na rok 2022 - prvá časť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 9 409 € Fa search plus
Technická asistencia Kirgizsku v oblasti potravinových databáz 2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Kirgizsko 2021 4 791 € Fa search plus
Príspevok SR do ISTA na rok 2022 - druhá časť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 9 409 € Fa search plus
355 záznamov (stránka 2 z 30)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 8 782 299 €
AFRIKA 7 771 890 €
EURÓPA 7 260 600 €
ÁZIA 6 970 211 €
AMERIKA 33 485 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 20 270 942 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 2 798 702 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 204 747 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 621 091 €
Výrobné sektory 1 225 466 €
POMOC SÚVISIACA SO ZADĹŽENOSŤOU 964 731 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 897 077 €
HUMANITÁRNA POMOC 566 061 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 249 902 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 19 766 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 9 421 518 €
Ministerstvo financií SR 6 032 914 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 965 453 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 555 350 €
Úrad ministerstva vnútra 2 719 385 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28 400 €
Ministerstvo životného prostredia SR 17 500 €