Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Azerbajdžan 2022 12 335 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bosna a Hercegovina 2022 29 775 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Irak 2022 14 835 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mongolsko 2022 360 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Etiópia 2022 24 670 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Jordánsko 2022 24 010 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Západný breh a pásmo Gazy 2022 99 020 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Sýria 2022 121 825 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Keňa 2022 89 300 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Libanon 2022 32 305 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Srbsko 2022 826 425 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ukrajina 2022 143 220 € Fa search plus
372 záznamov (stránka 30 z 31)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
EURÓPA 18 900 264 €
Bilaterálne, bližšie neurčené 12 649 897 €
ÁZIA 2 665 009 €
AMERIKA 2 492 952 €
AFRIKA 2 048 886 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 24 504 235 €
HUMANITÁRNA POMOC 6 482 199 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 144 176 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 1 986 704 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 1 254 175 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 192 075 €
Výrobné sektory 853 949 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 311 096 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 28 400 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 14 963 292 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 995 009 €
Úrad ministerstva vnútra 6 274 209 €
Ministerstvo financií SR 3 738 191 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 496 038 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 638 192 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
Ministerstvo životného prostredia SR 101 411 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €