Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  The advanced learning Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 3 500 € Fa search plus
  Quality Education – equipment of school facilities Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 4 139 € Fa search plus
  OHCHR - pomoc Ukrajina - podpora ľudských práv 2022 Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 100 000 € Fa search plus
  Príspevok SR - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva OHCHR 2022 (prvá splátka) Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 8 782 € Fa search plus
  Príspevok MZ SR do WHO 2022 Svetová zdravotnícka organizácia – členské príspevky Ministerstvo zdravotníctva SR 2022 504 423 € Fa search plus
  IAEA - Národný participačný príspevok na rok 2022 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky Úrad jadrového dozoru SR 2022 3 711 € Fa search plus
  Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2022 (druhá platba) Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky Úrad jadrového dozoru SR 2022 23 114 € Fa search plus
  Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2022 (prvá platba) Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky Úrad jadrového dozoru SR 2022 161 813 € Fa search plus
  Medzinárodný výbor červeného kríža 2022 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 0 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2022 Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj Ministerstvo financií SR 2022 97 920 000 € Fa search plus
  7th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2022) Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 471 654 € Fa search plus
  8th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2022) Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 471 654 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 2 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €