Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím Správnej rady CEF 2022 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2022 1 506 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na expertnom školení PEFA 2022 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2022 2 457 € Fa search plus
  Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2022 33 600 € Fa search plus
  AgeVolt riešenie pre elektromobilitu v Keni Súkromný sektor v poskytujúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 37 500 € Fa search plus
  Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 14 006 € Fa search plus
  Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21 Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 1 889 € Fa search plus
  Behavior Recharge of Social Responsibility Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 3 000 € Fa search plus
  Blood gas analyzer for intubated patients with COVID-19 Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 1 800 € Fa search plus
  Blue Economy Innovation and Investment Summit MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 3 500 € Fa search plus
  Bolstering the Cultural Mediation Course at the Faculty of Philology Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 6 986 € Fa search plus
  Bridge2EU - Podpora internacionalizácie a rastu albánskych startupov a MSP prostredníctvom soft-landing programov. Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 46 487 € Fa search plus
  Budovanie funkčného a udržateľného systému odpadového hospodárstva v obci Criuleni Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 80 000 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 2 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €