Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok na odmínovanie a pomoc obyvateľstvu v Iraku na rok 2022 Útvar OSN pre opatrenia proti mínam Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 2022 25 000 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc Ukrajina 2022 - Ukrajinská Gréckokatolícka cirkev, Stryj Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2022 483 891 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc Ukrajina 2022 - Kyjevská mestská rada Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2022 490 578 € Fa search plus
  Darovanie COVID-19 vakcín Pfizer pre Belize Ústredná vláda Ministerstvo zdravotníctva SR 2022 2 433 600 € Fa search plus
  Výdavky na utečencov v krajine donora 2022 (mzdy, administratívne náklady) Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2022 462 409 € Fa search plus
  Technická asistencia Albánsku v oblasti potravinových databáz 2022 Ústredná vláda Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2022 4 000 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2022 25 530 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2022 95 520 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2022 12 335 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2022 29 775 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2022 14 835 € Fa search plus
  MPRV SR Materiálna humanitárna pomoc pre Ukrajinu 2022 - trvanlivé potraviny pre Zakarpatskú oblastnú štátnu administratívu UA Ústredná vláda Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2022 165 840 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 3 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €