Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok UNMIK (Mierová operácia v Kosove) 01.07.2022 - 30.06.2023 Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 5 588 € Fa search plus
  Mierová operácia v Demokratickej republike Kongo 01.01.2022 - 30.06.2022 - doplatok Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 888 € Fa search plus
  Príspevok MINUSCA - mierová operácie OSN v Afrike 01.01.2022 - 30.06.2022 - doplatok Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 889 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok OIF-MOF Medzinárodná organizácia frankofónie 2022 Medzinárodná organizácia frankofónie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 11 661 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre OCCRP na projekty na Ukrajine MEDZINÁRODNÁ MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 30 000 € Fa search plus
  Pomoc včera a dnes MEDZINÁRODNÁ MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 5 838 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre OCCRP/GACC MEDZINÁRODNÁ MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 200 000 € Fa search plus
  4. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve MEDZINÁRODNÁ MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 312 500 € Fa search plus
  Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu IFC Medzinárodná finančná korporácia Ministerstvo financií SR 2022 3 056 969 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 37 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €