Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Výmena vchodových dverí na budove Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2022 8 000 € Fa search plus
  Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu a divadelnej sály Domu kultúry v Kovačici Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2022 33 000 € Fa search plus
  Výmena okien a dverí vo vchodovej časti Základnej školy Maršal Tito v Padine Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2022 2 600 € Fa search plus
  Zariadenie učebne informatiky na Gymnáziu Mihajla Pupína v Kovačici Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2022 6 650 € Fa search plus
  Oprava strechy na Slovenskom Dome Kultúry v Jánošíku Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2022 6 200 € Fa search plus
  Výmena okien a dverí na školskej telocvični Základnej školy T. G. Masaryka v Jánošíku Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2022 4 000 € Fa search plus
  Oprava Chrámu Božieho v Bielom Blate Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2022 10 000 € Fa search plus
  Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2022 20 000 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2022 Svetová organizácia duševného vlastníctva Úrad priemyselného vlastníctva SR 2022 3 992 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 37 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €