Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok UPU 2022 (MDV SR) Svetová poštová únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2021 20 709 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2021 (MDV SR) Medzinárodná telekomunikačná únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2021 26 770 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov Ministerstvo financií SR 2021 100 000 € Fa search plus
  EBOR - Príspevok do Fondu E5P 2021 (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko) Európska banka pre obnovu a rozvoj – technická spolupráca a špeciálne fondy (iba krajiny oprávnené na ODA) Ministerstvo financií SR 2021 300 000 € Fa search plus
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2021 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2021 100 000 € Fa search plus
  Čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v Európskej banke pre obnovu a rozvoj Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2021 30 928 € Fa search plus
  Študijná návšteva z Ukrajiny 2021 - Manažment a bezpečnosť hraníc Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2021 699 € Fa search plus
  Dohoda o správe príspevku medzi SR, IBRD a IDA na program PEFA - Fázu V Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR 2021 426 076 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2021 27 025 € Fa search plus
  Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu IFC Medzinárodná finančná korporácia Ministerstvo financií SR 2021 2 931 154 € Fa search plus
  Slovenský transformačný fond Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2021 923 312 € Fa search plus
  EBOR - Príspevok do Fondu E5P 2021 (Moldavsko) Európska banka pre obnovu a rozvoj – technická spolupráca a špeciálne fondy (iba krajiny oprávnené na ODA) Ministerstvo financií SR 2021 50 000 € Fa search plus
  432 záznamov (stránka 1 z 36)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
  Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €