Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok ITU 2020 (MDV SR) Medzinárodná telekomunikačná únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2020 26 748 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2021 (MDV SR) Svetová poštová únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2020 20 725 € Fa search plus
  Odpustenie časti dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike (úroky) Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2020 12 421 566 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva Ministerstva financií Albánska Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2020 1 130 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2020 20 284 € Fa search plus
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2020 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2020 60 000 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov Ministerstvo financií SR 2020 100 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do Európskeho rozvojového fondu 2020 Európska komisia - Európsky rozvojový fond Ministerstvo financií SR 2020 17 181 040 € Fa search plus
  Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2020 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2020 750 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2020 22 671 € Fa search plus
  Program kapitalizácie MIB 2020 - 2022 International Investment Bank (IIB) Ministerstvo financií SR 2020 856 950 € Fa search plus
  Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2020 15 400 € Fa search plus
  384 záznamov (stránka 1 z 32)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 102 639 498 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 242 734 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 513 990 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 676 179 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 610 091 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
  Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €