Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2022 52 381 € Fa search plus
  Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2022 33 600 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na expertnom školení PEFA 2022 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2022 2 457 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do Európskeho rozvojového fondu 2022 Európska komisia – Európsky rozvojový fond Ministerstvo financií SR 2022 10 532 480 € Fa search plus
  Informačný systém pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2022 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2022 149 160 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov Ministerstvo financií SR 2022 140 000 € Fa search plus
  Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2020-2023 Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2022 1 404 936 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2022 (MDV SR) Medzinárodná telekomunikačná únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2022 27 870 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2022_2 (MDV SR) Svetová poštová únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2022 22 014 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 37 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €