Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok WIPO 2020 Svetová organizácia duševného vlastníctva Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020 3 829 € Fa search plus
  Ozvučenie haly školy Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 2 000 € Fa search plus
  Technické a nábytkové vybavenie učiteľských kancelárií Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 1 000 € Fa search plus
  Moderný technický kabinet Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 2 000 € Fa search plus
  Stavebná úprava budovy komunitného centra MVO v rozvojovej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 10 000 € Fa search plus
  Výmena okien na základnej škole Maršala Tita v Padine (4.časť ) Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 5 000 € Fa search plus
  Interaktívna tabuľa pre učebňu hudobnej kultúry Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 1 000 € Fa search plus
  Úprava a čiastočná rekonštrukcia mládežníckeho centra vo Vojlovici MVO v rozvojovej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 5 000 € Fa search plus
  Výmena parketu v učebniach Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 4 000 € Fa search plus
  Nákup plastových okien do učební biológie, chémie, fyziky a technického vzdelávania Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 7 000 € Fa search plus
  Vynovovanie školského nábytku Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 1 500 € Fa search plus
  Výmena okien na škole Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 7 000 € Fa search plus
  384 záznamov (stránka 1 z 32)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 102 639 498 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 242 734 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 513 990 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 676 179 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 610 091 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
  Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €