Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  MHP Severné Macedónsko 2021 Ústredná vláda Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 2021 100 000 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2021 Svetová organizácia duševného vlastníctva Úrad priemyselného vlastníctva SR 2021 3 821 € Fa search plus
  Výmena okien na škole v Selenči Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2021 4 000 € Fa search plus
  Elektronické učebnice aj pre slovenské deti Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2021 4 000 € Fa search plus
  Oprava Slovenského Chrámu Božieho I. časť Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2021 5 000 € Fa search plus
  Príprava podkladov na zápis Slovenského insitného maliarstva v Srbsku na UNESCO listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2021 5 000 € Fa search plus
  Čiastočná rekonštrukcia budovy Starej - hurbanovskej fary v Starej Pazove, v ktorej sídli aj Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkevi v S Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2021 60 000 € Fa search plus
  Zariadenie učebňe informatiky II Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2021 3 000 € Fa search plus
  Rekonštrukcia a prístavba starej budovy Zhromaždenia obce pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2021 200 000 € Fa search plus
  Rekonštrukcia Domu kultúry v Padine Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2021 100 000 € Fa search plus
  Nákup plastových okien do učební Základnej školy mladých pokolení v Kovačici Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2021 10 000 € Fa search plus
  Výmena okien na Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina (2.časť) Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2021 6 850 € Fa search plus
  432 záznamov (stránka 1 z 36)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
  Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €