Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Príspevok MINUSCA - mierová operácie OSN v Afrike 16.11.2022 - 30.06.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 96 313 € Fa search plus
Príspevok MZ SR do WHO 2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia – členské príspevky 2022 504 423 € Fa search plus
Príspevok Montreal Protokol 2022 Ministerstvo životného prostredia SR Multilaterálny fond na vykonávanie Montrealského protokolu 2022 377 058 € Fa search plus
Príspevok OECD Rozvojové centrum 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rozvojové centrum OECD 2022 25 853 € Fa search plus
Príspevok Rada Európy 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2022 47 476 € Fa search plus
Príspevok Rada Európy 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2022 555 361 € Fa search plus
Príspevok SR - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva OHCHR 2022 (prvá splátka) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 2022 8 782 € Fa search plus
Príspevok SR do Svetového potravinového fondu WFP 2022 pre Africký roh Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2022 50 000 € Fa search plus
Príspevok SR do UNISFA - región Abyei (01.01.2022 - 15.05.2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 12 989 € Fa search plus
Príspevok SR do UNISFA - región Abyei (01.07.2022 - 15.11.2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 13 959 € Fa search plus
Príspevok SR do UNISFA - región Abyei (16.05.2022 - 30.06.2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 4 609 € Fa search plus
Príspevok SR do UNISFA - región Abyei (16.11.2022 - 30.06.2023) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 13 959 € Fa search plus
69 záznamov (stránka 3 z 6)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 97 920 000 €
Európska komisia – Európsky rozvojový fond 10 532 480 €
Medzinárodný menový fond - Zverenecký fond na znižovanie chudoby a podporu rastu 4 000 000 €
Medzinárodná finančná korporácia 3 056 969 €
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2 067 848 €
Zelený klimatický fond 1 000 000 €
Svetová obchodná organizácia – Medzinárodné obchodné centrum 729 516 €
Rada Európy 727 869 €
Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 692 880 €
Rozvojový program OSN 607 144 €
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 566 464 €
Svetová zdravotnícka organizácia – členské príspevky 504 423 €
Multilaterálny fond na vykonávanie Montrealského protokolu 377 058 €
Medzinárodná organizácia práce – príspevky v určenej výške 321 799 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 292 572 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 188 638 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov 140 000 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 133 880 €
Program OSN pre životné prostredie 100 000 €
Svetový potravinový program 50 000 €
Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe 50 000 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 47 673 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 30 000 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 27 870 €
Európska a stredomorská organizácia na ochranu rastlín 26 420 €
Organizácia spojených národov 25 921 €
Rozvojové centrum OECD 25 853 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 25 342 €
Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu 22 066 €
Svetová poštová únia 22 014 €
Medzinárodná organizácia frankofónie 11 661 €
Dohovor o boji proti dezertifikácii 11 641 €
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 8 782 €
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 7 973 €
Populačný fond OSN 5 000 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 3 992 €
Svetová meteorologická organizácia 3 895 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 0 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 117 717 297 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1 890 538 €
Ministerstvo životného prostredia SR 1 514 268 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 637 144 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 604 525 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 504 423 €
Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
Úrad ministerstva vnútra 47 673 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
124 365 643 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Štandardný grant 119 240 826 €
Upísanie kapitálu formou depozitu 5 124 817 €