Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2018/2 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Bosna a Hercegovina 2018 4 140 € Fa search plus
Materiálna HP Afganistan 2018/2 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Afganistan 2018 12 036 € Fa search plus
Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2018/1 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Bosna a Hercegovina 2018 402 € Fa search plus
Materiálna HP Afganistan 2018/1 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Afganistan 2018 9 996 € Fa search plus
Materiálna humanitárna pomoc, Indonézia 2018 Úrad ministerstva vnútra Indonézia 2018 13 896 € Fa search plus
Poskytovanie pomoci azylantom a žiadateľom o azyl 2018 Úrad ministerstva vnútra Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 450 965 € Fa search plus
EUMM Gruzínsko 2018 Úrad ministerstva vnútra Gruzínsko 2018 269 965 € Fa search plus
Materiálna humanitárna pomoc, Kazachstan 2018 Úrad ministerstva vnútra Kazachstan 2018 948 € Fa search plus
OBSE SMM Ukrajina 2018 Úrad ministerstva vnútra Ukrajina 2018 96 664 € Fa search plus
Materiálna humanitárna pomoc, Bosna a Hercegovina 2018 Úrad ministerstva vnútra Bosna a Hercegovina 2018 39 745 € Fa search plus
MINUJUSTH Haiti 2018 Úrad ministerstva vnútra Haiti 2018 127 145 € Fa search plus
Utečenci 2018_projekt AMIF Úrad ministerstva vnútra Bilaterálne, bližšie neurčené 2018 166 025 € Fa search plus
318 záznamov (stránka 1 z 27)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 18 985 645 €
EURÓPA 3 456 270 €
ÁZIA 2 914 772 €
AFRIKA 1 925 450 €
AMERIKA 174 273 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 13 821 414 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 627 667 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 523 575 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 812 622 €
Utečenci v donorských krajinách 671 990 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 290 043 €
HUMANITÁRNA POMOC 288 042 €
Výrobné odvetvia 190 140 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 104 440 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 100 000 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 26 477 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 909 795 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
Ministerstvo financií SR 3 751 059 €
Úrad ministerstva vnútra 1 821 746 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21 175 €