Časové rady

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Zabezpečenie didaktických pomôcok pre žiakov v Srbsku Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2022 54 400 € Fa search plus
  EULEX Kosovo 2022 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2022 171 624 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu technickej spolupráce MAAE na rok 2022 (Technical Cooperation Fund) Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) Úrad jadrového dozoru SR 2022 133 880 € Fa search plus
  Príspevok do IRENA (Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje) za rok 2022 (MH SR) Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2022 22 066 € Fa search plus
  Príspevok UNFCCC 2022 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy Ministerstvo životného prostredia SR 2022 24 864 € Fa search plus
  Príspevok Rada Európy 2023 Rada Európy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 555 361 € Fa search plus
  Mimoriadne príspevky Rada Európy 2022 Rada Európy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 15 231 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/BaH/Zatváranie kolektívnych centier Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2022 87 001 € Fa search plus
  Príspevok SR do Osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine 01.04.2022 - 31.03.2023 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 68 487 € Fa search plus
  Štipendium Ústredná vláda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2022 25 530 € Fa search plus
  Dobrovoľníctvo v Belehrade Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 11 064 € Fa search plus
  Music Camp for Young Virtuosos Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 4 879 € Fa search plus
  4364 záznamov (stránka 2 z 364)

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2022 podľa typu toku

  Rok Typ toku Vyplatená suma
  2013 ODA 64 580 131 €
  2014 ODA 62 649 961 €
  2015 ODA 76 551 079 €
  2016 ODA 93 652 967 €
  2017 ODA 105 139 107 €
  2018 ODA 116 756 989 €
  2019 ODA 102 362 679 €
  2020 ODA 124 689 715 €
  2021 ODA 131 206 903 €
  2022 ODA 163 122 651 €

  Vyplatená suma v rokoch 2013 - 2022 podľa financujúceho subjektu

  Year Financujúci subjekt Vyplatená suma
  2013 Ministerstvo životného prostredia SR 235 565 €
  2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 411 643 €
  2013 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 070 013 €
  2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 301 449 €
  2013 Ministerstvo financií SR 49 488 595 €
  2013 Ministerstvo zdravotníctva SR 373 838 €
  2013 Úrad jadrového dozoru SR 328 294 €
  2013 Úrad ministerstva vnútra 1 647 871 €
  2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 237 471 €
  2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2013 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 57 242 €
  2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 243 910 €
  2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 6 600 €
  2013 Kancelária Národnej rady SR 15 000 €
  2013 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 374 €
  2013 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 159 266 €
  2013 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2014 Ministerstvo životného prostredia SR 367 889 €
  2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 290 144 €
  2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 3 808 969 €
  2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2 790 326 €
  2014 Ministerstvo financií SR 49 685 573 €
  2014 Ministerstvo zdravotníctva SR 481 654 €
  2014 Úrad jadrového dozoru SR 299 956 €
  2014 Úrad ministerstva vnútra 2 008 072 €
  2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 20 000 €
  2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 353 169 €
  2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2014 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2014 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 4 057 €
  2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 40 195 €
  2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 797 €
  2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2014 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2014 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 362 €
  2014 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 174 798 €
  2014 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2015 Ministerstvo životného prostredia SR 237 984 €
  2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 433 845 €
  2015 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 4 991 268 €
  2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 093 348 €
  2015 Ministerstvo financií SR 58 997 057 €
  2015 Ministerstvo zdravotníctva SR 545 095 €
  2015 Úrad jadrového dozoru SR 285 648 €
  2015 Úrad ministerstva vnútra 3 278 619 €
  2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 661 312 €
  2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 266 739 €
  2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2015 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 132 092 €
  2015 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 178 €
  2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 374 964 €
  2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 5 500 €
  2015 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2015 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 908 €
  2015 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2015 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 200 522 €
  2015 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2016 Ministerstvo životného prostredia SR 265 450 €
  2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 778 558 €
  2016 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 780 648 €
  2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 14 705 395 €
  2016 Ministerstvo financií SR 65 456 733 €
  2016 Ministerstvo zdravotníctva SR 546 551 €
  2016 Úrad jadrového dozoru SR 176 050 €
  2016 Úrad ministerstva vnútra 5 305 285 €
  2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 291 €
  2016 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2016 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19 286 €
  2016 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 5 873 €
  2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 45 384 €
  2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 348 584 €
  2016 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2016 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2016 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 818 €
  2016 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2016 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 178 061 €
  2016 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2017 Ministerstvo životného prostredia SR 363 695 €
  2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 440 453 €
  2017 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 846 962 €
  2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 21 812 326 €
  2017 Ministerstvo financií SR 67 171 886 €
  2017 Ministerstvo zdravotníctva SR 487 810 €
  2017 Úrad jadrového dozoru SR 314 308 €
  2017 Úrad ministerstva vnútra 3 668 459 €
  2017 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 680 966 €
  2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2017 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 635 €
  2017 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 8 894 €
  2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 43 397 €
  2017 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 339 458 €
  2017 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2017 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2017 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 489 €
  2017 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 917 369 €
  2017 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2018 Ministerstvo životného prostredia SR 519 276 €
  2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 744 972 €
  2018 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 207 965 €
  2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 26 678 146 €
  2018 Ministerstvo financií SR 77 048 863 €
  2018 Ministerstvo zdravotníctva SR 672 460 €
  2018 Úrad jadrového dozoru SR 649 937 €
  2018 Úrad ministerstva vnútra 2 037 437 €
  2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 718 096 €
  2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 500 €
  2018 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2018 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 26 574 €
  2018 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 136 739 €
  2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 525 846 €
  2018 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2018 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2018 Úrad priemyselného vlastníctva SR 118 050 €
  2018 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2018 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 668 128 €
  2018 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2019 Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  2019 Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  2019 Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  2019 Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  2019 Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €
  2019 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2019 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  2019 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2019 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2019 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  2019 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0 €
  2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  2019 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2020 Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
  2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 610 091 €
  2020 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 513 990 €
  2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 242 734 €
  2020 Ministerstvo financií SR 102 639 498 €
  2020 Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
  2020 Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
  2020 Úrad ministerstva vnútra 2 676 179 €
  2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 0 €
  2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
  2020 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €
  2020 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
  2020 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2020 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
  2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
  2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2020 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2020 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
  2020 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
  2020 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
  2020 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €
  2021 Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  2021 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  2021 Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  2021 Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  2021 Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  2021 Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  2021 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0 €
  2021 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 0 €
  2021 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  2021 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
  2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2021 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €
  2021 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  2021 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  2021 Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  2022 Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  2022 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  2022 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  2022 Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  2022 Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  2022 Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  2022 Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  2022 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  2022 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  2022 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  2022 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 0 €
  2022 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 0 €
  2022 Kancelária Národnej rady SR 0 €
  2022 Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €
  2022 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  2022 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  2022 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 €