Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok Kjótsky protokol 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2020 3 285 € Fa search plus
  Finančný príspevok 2020 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl/Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor (DCAF/ISSAT) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2020 7 500 € Fa search plus
  Finančný príspevok 2020, pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl/Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor (DCAF/ISSAT) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2020 7 500 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 2020 100 000 € Fa search plus
  Príspevok MAAE TCF 2020 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2020 129 450 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO (01.07.-31.10.2020) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 2 249 € Fa search plus
  Príspevok SR v súvislosti s pandémiou COVID19 v prospech UNDP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rozvojový program OSN 2020 50 000 € Fa search plus
  Príspevok SR na zdravotnícku humanitárnu pomoc pre Libanon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN 2020 100 000 € Fa search plus
  Príspevok UNAMID 01.04.2020 – 30.06.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 15 916 € Fa search plus
  Príspevok UNISFA 16.05.2020-30.06.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 4 414 € Fa search plus
  Populačný fond OSN 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Populačný fond OSN 2020 5 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu UNESCO na rok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 276 231 € Fa search plus
  532 záznamov (stránka 2 z 45)

  Vyplatená suma 2013 - 2020 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €