Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Mierová operácia v Demokratickej republike Kongo 01.07.2022 - 20.12.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 56 966 € Fa search plus
  Príspevok MINUSCA - mierová operácie OSN v Afrike 16.11.2022 - 30.06.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 96 313 € Fa search plus
  Populačný fond OSN 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Populačný fond OSN 2022 5 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok OIF-MOF Medzinárodná organizácia frankofónie 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2022 11 661 € Fa search plus
  Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu IFC Ministerstvo financií SR Medzinárodná finančná korporácia 2022 3 056 969 € Fa search plus
  Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu MBOR Ministerstvo financií SR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2022 2 067 848 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2022 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2022 3 895 € Fa search plus
  Príspevok EPPO 2022 (na rok 2023) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európska a stredomorská organizácia na ochranu rastlín 2022 26 420 € Fa search plus
  IAEA - Národný participačný príspevok na rok 2022 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2022 3 711 € Fa search plus
  Mierová operácia v Mali 01.01.2022 - 30.06.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 999 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2022 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2022 7 973 € Fa search plus
  Príspevok na činnosť ESĽP (Rada Európy) 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2022 16 000 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 2 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €