Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2020 14 061 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2020 (druhá časť) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR OSN 2020 634 726 € Fa search plus
  Príspevok CITES 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 2020 18 283 € Fa search plus
  Príspevok UNFCCC 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2020 22 902 € Fa search plus
  Príspevok MINUSCA 07/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 38 587 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2020 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2020 3 829 € Fa search plus
  Príspevok do UNDOF za rok 2020 (01.07.2020 - 31.12.2020) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 3 780 € Fa search plus
  Príspevok do UNECSO IFCD 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 5 000 € Fa search plus
  Príspevok MINUSMA (01.07.2020-30.06.2021) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 147 811 € Fa search plus
  Príspevok UNISFA 01.07.2020-15.11.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 11 746 € Fa search plus
  Detský fond OSN 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Detský fond OSN 2020 10 000 € Fa search plus
  Ostatné príspevky - Mimoriadny rozpočet 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2020 9 948 € Fa search plus
  532 záznamov (stránka 3 z 45)

  Vyplatená suma 2013 - 2020 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €