Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do UNISFA - región Abyei (01.01.2022 - 15.05.2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 12 989 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO (01.01.2022 - 30.06.2022) - doplatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 47 € Fa search plus
  Príspevok SR - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva OHCHR 2022 (prvá splátka) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 2022 8 782 € Fa search plus
  OSN - riadny rozpočet 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia spojených národov 2022 25 921 € Fa search plus
  Mierová misia Libanon 01.07.2022 - 31.08.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 9 874 € Fa search plus
  UNMISS Mierová operácia v Južnom Sudáne 01.01.2022 - 15.03.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 30 270 € Fa search plus
  Príspevok SR do UNISFA - región Abyei (01.07.2022 - 15.11.2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 13 959 € Fa search plus
  Príspevok SR do Svetového potravinového fondu WFP 2022 pre Africký roh Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2022 50 000 € Fa search plus
  Príspevok do IOM/ICMPD 2022 Úrad ministerstva vnútra Medzinárodná organizácia pre migráciu 2022 47 673 € Fa search plus
  Príspevok do UNCCD 2022 (na rok 2023) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dohovor o boji proti dezertifikácii 2022 11 641 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2022 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2022 27 870 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2022 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2022 100 000 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 3 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €