Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do UNEP 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2017 46 153 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2018 46 433 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2019 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2019 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2020 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2021 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2021 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2018 213 364 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2013/2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2013 552 321 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2015 293 738 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2016 272 851 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2017 128 018 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2017 159 372 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2017-3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2017 3 600 € Fa search plus
  609 záznamov (stránka 45 z 51)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €