Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2021 (druhá platba) Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2021 21 547 € Fa search plus
  Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2021 (prvá platba) Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2021 156 937 € Fa search plus
  Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2022 (druhá platba) Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2022 23 114 € Fa search plus
  Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2022 (prvá platba) Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2022 161 813 € Fa search plus
  U.N. Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) 1.4-30.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2019 36 020 € Fa search plus
  UNIFIL - mierová misia Libanon 01.01.2022 - 30.06.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 30 530 € Fa search plus
  UNIFIL - mierová misia Libanon 01.01.2022 - 30.06.2022 (doplatok) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 399 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 01.07.2020-20.12.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2020 102 560 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 1.1.2019-15.03.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2019 30 006 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 16.03.2019-30.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2019 42 655 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 16.03.2020-30.06.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2020 46 556 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 16.03.2021-30.06.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2020 41 537 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 55 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €