Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok OHCHR 2012 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 2013 5 298 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2013 3 641 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu nehmotného dedičstva UNESCO 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2013 2 538 € Fa search plus
  Príspevok UNMIL 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2013 36 231 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2013 23 974 € Fa search plus
  Príspevok IAEA - TCF 2013 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2013 97 878 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia – členské príspevky 2013 373 838 € Fa search plus
  Príspevok UNCCD 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dohovor o boji proti dezertifikácii 2013 12 300 € Fa search plus
  Príspevok UNMIT 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2013 942 € Fa search plus
  Príspevok UNFPA 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Populačný fond OSN 2013 5 000 € Fa search plus
  Príspevok Montreal Protokol 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Multilaterálny fond na vykonávanie Montrealského protokolu 2013 178 687 € Fa search plus
  Poskytnutie záruky pre Európsku investičnú banku na účet rúčenia členského štátu - Slovenská republika Ministerstvo financií SR Európska investičná banka 2013 401 908 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 55 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €