Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Mimoriadne príspevky Rada Európy 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2022 93 801 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do Európskeho rozvojového fondu 2022 Ministerstvo financií SR Európska komisia – Európsky rozvojový fond 2022 10 532 480 € Fa search plus
  Príspevok UNMIK (Mierová operácia v Kosove) 01.07.2022 - 30.06.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 5 588 € Fa search plus
  Mierová operácia v Demokratickej republike Kongo 01.01.2022 - 30.06.2022 - doplatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 888 € Fa search plus
  Príspevok MINUSCA - mierová operácie OSN v Afrike 01.01.2022 - 30.06.2022 - doplatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 889 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov 2022 140 000 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 57 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €