Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok UNMIK 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2013 1 819 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu svetového dedičstva UNESCO 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2013 2 538 € Fa search plus
  Príspevok UNAMID 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2013 91 313 € Fa search plus
  Príspevok MINURSO 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2013 1 928 € Fa search plus
  Predaj časti zlatých zásob Medzinárodného menového fondu - úhrada zvyšného podielu SR v prospech programu zníženia chudoby a rastu (PRGT) Ministerstvo financií SR Medzinárodný menový fond - Zverenecký fond na znižovanie chudoby a podporu rastu 2013 3 203 359 € Fa search plus
  Príspevok UNPF 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Fond OSN na podporu budovania mieru 2013 30 500 € Fa search plus
  Príspevok UNFCCC 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2013 6 490 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2013 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2013 3 374 € Fa search plus
  Príspevok WFP 2012 a 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2013 22 873 € Fa search plus
  Príspevok UNIFIL 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2013 38 502 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2013 10 507 € Fa search plus
  Príspevok UNIDO 2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj 2013 159 266 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 1 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €