Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok UPU 2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2013 16 834 € Fa search plus
  Príspevok UNEP 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2013 40 677 € Fa search plus
  Príspevok do všeobecného rozpočtu OSN 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia spojených národov 2013 597 609 € Fa search plus
  Príspevok OECD Rozvojové centrum 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rozvojové centrum OECD 2013 16 174 € Fa search plus
  Príspevok OBSE 2013 a 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2013 421 647 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2013 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2013 38 170 000 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 57 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €