Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Čierna Hora
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Crna Gora, ME
  Zemepisná dĺžka 19.00528
  Zemepisná šírka 43.21611
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.12.2018
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2020
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok Ministerstva financií Slovenskej republiky do štátneho rozpočtu Čiernej Hory na zlepšenie riadenia verejných financií v oblasti národnej regulácie hazardných hier.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 1 000 000 € 0 €
Spolu 1 000 000 € 0 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Mobilizácia domácich príjmov 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory 0 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región