Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Budovanie dobrej správy vecí verejných prostredníctvom podpory transparentnosti, digitalizácie a sociálnej inklúzie na juhu Moldavska Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 90 909 € Fa search plus
Budovanie efektívne fungujúcich orgánov štátnej správy pre kontrolu služieb pracovného lekárstva v Srbsku a Severnom Macedónsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Európa, regionálny/viac krajín 2021 94 225 € Fa search plus
Budovanie funkčného a udržateľného systému odpadového hospodárstva v obci Criuleni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 100 000 € Fa search plus
Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2021 43 109 € Fa search plus
Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 56 554 € Fa search plus
Business Incubator Devin Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bosna a Hercegovina 2021 3 115 € Fa search plus
COVID-19 Effects Mitigation Government Initiative Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2021 3 000 € Fa search plus
Children educational support Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Indonézia 2021 3 500 € Fa search plus
Childrenś vision screening project Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 7 000 € Fa search plus
Clean Cooking Energy for Samburu Girls Foundation Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2021 5 600 € Fa search plus
Clean Water to Children Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2021 1 947 € Fa search plus
Clean drinking water – healthy children Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2021 2 749 € Fa search plus
355 záznamov (stránka 2 z 30)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 8 782 299 €
AFRIKA 7 771 890 €
EURÓPA 7 260 600 €
ÁZIA 6 970 211 €
AMERIKA 33 485 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 20 270 942 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 2 798 702 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 204 747 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 621 091 €
Výrobné sektory 1 225 466 €
POMOC SÚVISIACA SO ZADĹŽENOSŤOU 964 731 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 897 077 €
HUMANITÁRNA POMOC 566 061 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 249 902 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 19 766 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 9 421 518 €
Ministerstvo financií SR 6 032 914 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 965 453 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 555 350 €
Úrad ministerstva vnútra 2 719 385 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28 400 €
Ministerstvo životného prostredia SR 17 500 €