Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Bridge2EU - Podpora internacionalizácie a rastu albánskych startupov a MSP prostredníctvom soft-landing programov. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2020 48 922 € Fa search plus
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2020 103 833 € Fa search plus
Budovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2020 24 936 € Fa search plus
Budovanie slovenských akademických kapacít v oblasti rozvoja Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2020 1 921 € Fa search plus
Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2020 3 064 € Fa search plus
Bushkash Physiotherapy Center Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2020 7 000 € Fa search plus
COVID-19 Community Support in Ethiopia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Etiópia 2020 7 201 € Fa search plus
COVID-19 Effects Mitigation Government Initiative Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2020 7 000 € Fa search plus
COVID-19 Isolation Equipping Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2020 9 111 € Fa search plus
COVID-19 Testing Kits for Machakos Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2020 9 554 € Fa search plus
COVID-19 Treatment Unit support Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2020 9 776 € Fa search plus
COVID-19 protection for Nashet team Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Libanon 2020 9 996 € Fa search plus
309 záznamov (stránka 2 z 26)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
EURÓPA 22 323 232 €
Bilaterálne, bližšie neurčené 6 153 476 €
AFRIKA 2 561 777 €
ÁZIA 2 330 711 €
AMERIKA 10 360 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
ČINNOSTI SPOJENÉ S DLHOM 16 606 670 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 050 703 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2 763 758 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 2 608 935 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 404 865 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 226 343 €
Utečenci v donorských krajinách 844 332 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 765 633 €
Výrobné odvetvia 584 470 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 284 647 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 159 200 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 80 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 19 211 301 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 448 990 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 573 375 €
Úrad ministerstva vnútra 2 553 731 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 48 453 €