Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2022 33 600 € Fa search plus
AgeVolt riešenie pre elektromobilitu v Keni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2022 37 500 € Fa search plus
Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2022 14 006 € Fa search plus
Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2022 1 889 € Fa search plus
Behavior Recharge of Social Responsibility Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2022 3 000 € Fa search plus
Blood gas analyzer for intubated patients with COVID-19 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2022 1 800 € Fa search plus
Blue Economy Innovation and Investment Summit Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2022 3 500 € Fa search plus
Bolstering the Cultural Mediation Course at the Faculty of Philology Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Srbsko 2022 6 986 € Fa search plus
Bridge2EU - Podpora internacionalizácie a rastu albánskych startupov a MSP prostredníctvom soft-landing programov. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2022 46 487 € Fa search plus
Budovanie funkčného a udržateľného systému odpadového hospodárstva v obci Criuleni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2022 80 000 € Fa search plus
Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2022 34 487 € Fa search plus
Budovanie zručností zraniteľných skupín obyvateľstva v Sýrii pre trh práce Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Sýria 2022 159 997 € Fa search plus
372 záznamov (stránka 2 z 31)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
EURÓPA 18 900 264 €
Bilaterálne, bližšie neurčené 12 649 897 €
ÁZIA 2 665 009 €
AMERIKA 2 492 952 €
AFRIKA 2 048 886 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 24 504 235 €
HUMANITÁRNA POMOC 6 482 199 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 144 176 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 1 986 704 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 1 254 175 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 192 075 €
Výrobné sektory 853 949 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 311 096 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 28 400 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 14 963 292 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 995 009 €
Úrad ministerstva vnútra 6 274 209 €
Ministerstvo financií SR 3 738 191 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 496 038 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 638 192 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
Ministerstvo životného prostredia SR 101 411 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €