Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Clean water for sustainable development Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 7 000 € Fa search plus
Clear water – children´s health Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2021 3 500 € Fa search plus
Collection of electronic waste (WEEE) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 6 930 € Fa search plus
Computer Laboratory for Internally Displaced Pupils Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2021 6 937 € Fa search plus
Covid-19 Aid for Racha Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2021 2 996 € Fa search plus
Creation of modern classrooms of foreign languages Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2021 3 500 € Fa search plus
DFP špeciálny trustový fond pre podporu systému rezidentných koordinátorov 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 20 000 € Fa search plus
Darovanie COVID-19 vakcín AstraZeneca pre Kenya Ministerstvo zdravotníctva SR Keňa 2021 464 000 € Fa search plus
Darovanie COVID-19 vakcín AstraZeneca pre Rwandu Ministerstvo zdravotníctva SR Rwanda 2021 812 000 € Fa search plus
Darovanie COVID-19 vakcín AstraZeneca pre Ukrajinu Ministerstvo zdravotníctva SR Ukrajina 2021 174 000 € Fa search plus
Darovanie COVID-19 vakcín AstraZeneca pre Vietnam Ministerstvo zdravotníctva SR Vietnam 2021 290 000 € Fa search plus
Darovanie COVID-19 vakcín AstraZeneca pre Čiernu Horu Ministerstvo zdravotníctva SR Čierna Hora 2021 29 000 € Fa search plus
355 záznamov (stránka 3 z 30)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 8 782 299 €
AFRIKA 7 771 890 €
EURÓPA 7 260 600 €
ÁZIA 6 970 211 €
AMERIKA 33 485 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 20 270 942 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 2 798 702 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 204 747 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 621 091 €
Výrobné sektory 1 225 466 €
POMOC SÚVISIACA SO ZADĹŽENOSŤOU 964 731 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 897 077 €
HUMANITÁRNA POMOC 566 061 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 249 902 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 19 766 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 9 421 518 €
Ministerstvo financií SR 6 032 914 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 965 453 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 555 350 €
Úrad ministerstva vnútra 2 719 385 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28 400 €
Ministerstvo životného prostredia SR 17 500 €