Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Blood gas analyzer for intubated patients with COVID-19 Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 4 200 € Fa search plus
  Budovanie dobrej správy vecí verejných prostredníctvom podpory transparentnosti, digitalizácie a sociálnej inklúzie na juhu Moldavska Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 90 909 € Fa search plus
  Budovanie efektívne fungujúcich orgánov štátnej správy pre kontrolu služieb pracovného lekárstva v Srbsku a Severnom Macedónsku MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 94 225 € Fa search plus
  Budovanie funkčného a udržateľného systému odpadového hospodárstva v obci Criuleni Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 100 000 € Fa search plus
  Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti Iné verejné subjekty v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 43 109 € Fa search plus
  Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 56 554 € Fa search plus
  Business Incubator Devin Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 3 115 € Fa search plus
  COVID-19 Effects Mitigation Government Initiative Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 3 000 € Fa search plus
  Children educational support Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 3 500 € Fa search plus
  Childrenś vision screening project Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 7 000 € Fa search plus
  Clean Cooking Energy for Samburu Girls Foundation Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 5 600 € Fa search plus
  Clean Water to Children Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 1 947 € Fa search plus
  432 záznamov (stránka 2 z 36)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
  Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €