Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Bridge2EU - Podpora internacionalizácie a rastu albánskych startupov a MSP prostredníctvom soft-landing programov. MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 48 922 € Fa search plus
  Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 103 833 € Fa search plus
  Budovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 24 936 € Fa search plus
  Budovanie slovenských akademických kapacít v oblasti rozvoja Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 1 921 € Fa search plus
  Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v zmysle Cieľov udržateľného rozvoja. MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 3 064 € Fa search plus
  Bushkash Physiotherapy Center MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 7 000 € Fa search plus
  COVID-19 Community Support in Ethiopia MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 7 201 € Fa search plus
  COVID-19 Effects Mitigation Government Initiative Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 7 000 € Fa search plus
  COVID-19 Isolation Equipping Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 9 111 € Fa search plus
  COVID-19 Testing Kits for Machakos Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 9 554 € Fa search plus
  COVID-19 Treatment Unit support Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 9 776 € Fa search plus
  COVID-19 protection for Nashet team MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 9 996 € Fa search plus
  384 záznamov (stránka 2 z 32)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 102 639 498 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 242 734 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 513 990 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 676 179 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 610 091 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
  Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €