Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Clean Water to Children MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 6 034 € Fa search plus
  Community-Based COVID-19 Protection Project MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 9 677 € Fa search plus
  Cotton face mask production MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 9 998 € Fa search plus
  Covid-19 Aid for Racha MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 6 993 € Fa search plus
  Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2020 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2020 750 € Fa search plus
  Dental care for refugees in Greece Iné Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 3 150 € Fa search plus
  Detský fond OSN 2020 Detský fond OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2020 10 000 € Fa search plus
  Development of Ecotourism in Tikvesh Region Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 6 997 € Fa search plus
  Disposable masks for prevention of COVID-19 MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 9 762 € Fa search plus
  Dobrovoľníci v akcii Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 805 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 1 820 € Fa search plus
  384 záznamov (stránka 3 z 32)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 102 639 498 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 242 734 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 513 990 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 676 179 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 610 091 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
  Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €