Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Clean drinking water – healthy children Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 2 749 € Fa search plus
  Clean water for sustainable development Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 7 000 € Fa search plus
  Clear water – children´s health Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 3 500 € Fa search plus
  Collection of electronic waste (WEEE) Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 6 930 € Fa search plus
  Computer Laboratory for Internally Displaced Pupils Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 6 937 € Fa search plus
  Covid-19 Aid for Racha Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 2 996 € Fa search plus
  Creation of modern classrooms of foreign languages Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 3 500 € Fa search plus
  DFP špeciálny trustový fond pre podporu systému rezidentných koordinátorov 2021 Agentúra, fond alebo komisia Organizácie spojených národov (OSN) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2021 20 000 € Fa search plus
  Darovanie COVID-19 vakcín AstraZeneca pre Kenya Ústredná vláda Ministerstvo zdravotníctva SR 2021 464 000 € Fa search plus
  Darovanie COVID-19 vakcín AstraZeneca pre Rwandu Ústredná vláda Ministerstvo zdravotníctva SR 2021 812 000 € Fa search plus
  Darovanie COVID-19 vakcín AstraZeneca pre Ukrajinu Ústredná vláda Ministerstvo zdravotníctva SR 2021 174 000 € Fa search plus
  Darovanie COVID-19 vakcín AstraZeneca pre Vietnam Ústredná vláda Ministerstvo zdravotníctva SR 2021 290 000 € Fa search plus
  432 záznamov (stránka 3 z 36)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
  Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €