Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2018 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 984 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 650 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 794 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 1 863 € Fa search plus
  Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2020 15 400 € Fa search plus
  Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2021 33 600 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2013 15 809 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2014 12 647 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2015 1 108 € Fa search plus
  Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2021 39 821 € Fa search plus
  Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2020 139 375 € Fa search plus
  Akademici - aktívne a prakticky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2018 11 031 € Fa search plus
  3314 záznamov (stránka 4 z 277)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €