Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 2 104 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CE Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 538 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2018 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 488 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 747 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na Výročnom zasadnutí Learn4Dev networku 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 1 067 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na konferencii HBOR Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 1 391 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2018 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 984 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 650 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 794 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 1 863 € Fa search plus
  Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2020 15 400 € Fa search plus
  Afrika bez mýtov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 15 809 € Fa search plus
  2959 záznamov (stránka 3 z 247)

  Vyplatená suma 2013 - 2020 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €