Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Dobrovoľný príspevok MOF 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2016 10 825 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2017 10 987 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2021 10 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok OIF-MOF Medzinárodná organizácia frankofónie 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2022 11 661 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok WFP 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2015 300 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre ISSAT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2016 59 359 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2016 300 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2017 213 245 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2017/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2017 200 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2018 12 402 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2019 13 448 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2020 14 061 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 2 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €