Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Ostatné príspevky - Mimoriadny rozpočet 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2020 9 948 € Fa search plus
  Platba do Fondu kultúrneho svetového dedičstva rozpočtu na r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 2 887 € Fa search plus
  Platba do Fondu svetového nehmortného dedičstva rozpočtu na r. 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2019 2 684 € Fa search plus
  Platba do Fondu svetového nehmotného dedičstva rozpočtu na r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 2 880 € Fa search plus
  Podpora financovania IDA operácií Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2018 1 296 004 € Fa search plus
  Podpora rozvoja demokracie v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu 2020 50 000 € Fa search plus
  Populačný fond OSN 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Populačný fond OSN 2019 5 000 € Fa search plus
  Populačný fond OSN 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Populačný fond OSN 2020 5 000 € Fa search plus
  Poskytnutie záruky pre Európsku investičnú banku na účet rúčenia členského štátu - Slovenská republika Ministerstvo financií SR Európska investičná banka 2013 401 908 € Fa search plus
  Poskytnutie záruky pre Európsku investičnú banku na účet rúčenia členského štátu - Slovenská republika Ministerstvo financií SR Európska investičná banka 2014 476 008 € Fa search plus
  Predaj časti zlatých zásob Medzinárodného menového fondu - úhrada zvyšného podielu SR v prospech programu zníženia chudoby a rastu (PRGT) Ministerstvo financií SR Medzinárodný menový fond - Program na zníženie chudoby a podporu rastu 2013 3 203 359 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k 16. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA Ministerstvo financií SR Medzinárodná asociácia pre rozvoj 2013 820 000 € Fa search plus
  532 záznamov (stránka 3 z 45)

  Vyplatená suma 2013 - 2020 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €