Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Príspevok MZ SR do WHO 2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia – členské príspevky 2022 504 423 € Fa search plus
Príspevok ILO 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Medzinárodná organizácia práce – príspevky v určenej výške 2022 321 799 € Fa search plus
Príspevok do FAO na rok 2023 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2022 566 464 € Fa search plus
Príspevok do Fondu technickej spolupráce MAAE na rok 2022 (Technical Cooperation Fund) Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2022 133 880 € Fa search plus
Príspevok do IRENA (Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje) za rok 2022 (MH SR) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu 2022 22 066 € Fa search plus
Príspevok UNFCCC 2022 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2022 24 864 € Fa search plus
Príspevok Rada Európy 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2022 555 361 € Fa search plus
Mimoriadne príspevky Rada Európy 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2022 15 231 € Fa search plus
Príspevok SR do UNISFA - región Abyei (16.05.2022 - 30.06.2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 4 609 € Fa search plus
Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2022 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2022 97 920 000 € Fa search plus
Príspevok Slovenskej republiky do PRGT Ministerstvo financií SR Medzinárodný menový fond - Zverenecký fond na znižovanie chudoby a podporu rastu 2022 4 000 000 € Fa search plus
Mierová operácia OSN UNAMID na obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 0 € Fa search plus
69 záznamov (stránka 1 z 6)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 97 920 000 €
Európska komisia – Európsky rozvojový fond 10 532 480 €
Medzinárodný menový fond - Zverenecký fond na znižovanie chudoby a podporu rastu 4 000 000 €
Medzinárodná finančná korporácia 3 056 969 €
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2 067 848 €
Zelený klimatický fond 1 000 000 €
Svetová obchodná organizácia – Medzinárodné obchodné centrum 729 516 €
Rada Európy 727 869 €
Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 692 880 €
Rozvojový program OSN 607 144 €
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 566 464 €
Svetová zdravotnícka organizácia – členské príspevky 504 423 €
Multilaterálny fond na vykonávanie Montrealského protokolu 377 058 €
Medzinárodná organizácia práce – príspevky v určenej výške 321 799 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 292 572 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 188 638 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov 140 000 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 133 880 €
Program OSN pre životné prostredie 100 000 €
Svetový potravinový program 50 000 €
Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe 50 000 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 47 673 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 30 000 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 27 870 €
Európska a stredomorská organizácia na ochranu rastlín 26 420 €
Organizácia spojených národov 25 921 €
Rozvojové centrum OECD 25 853 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 25 342 €
Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu 22 066 €
Svetová poštová únia 22 014 €
Medzinárodná organizácia frankofónie 11 661 €
Dohovor o boji proti dezertifikácii 11 641 €
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 8 782 €
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 7 973 €
Populačný fond OSN 5 000 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 3 992 €
Svetová meteorologická organizácia 3 895 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 0 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 117 717 297 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1 890 538 €
Ministerstvo životného prostredia SR 1 514 268 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 637 144 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 604 525 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 504 423 €
Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
Úrad ministerstva vnútra 47 673 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
124 365 643 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Štandardný grant 119 240 826 €
Upísanie kapitálu formou depozitu 5 124 817 €