Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do Fondu svetového dedičstva UNESCO 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2013 2 538 € Fa search plus
  Predaj časti zlatých zásob Medzinárodného menového fondu - úhrada zvyšného podielu SR v prospech programu zníženia chudoby a rastu (PRGT) Ministerstvo financií SR Medzinárodný menový fond - Zverenecký fond na znižovanie chudoby a podporu rastu 2013 3 203 359 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu nehmotného dedičstva UNESCO 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2014 2 517 € Fa search plus
  Príspevok SR do vzdelávacieho inštitútu Svetovej banky Leadership, Learning and Innovation (LLI) Ministerstvo financií SR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2015 400 000 € Fa search plus
  Príspevok UNESCO Unite4Heritage 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2015 9 000 € Fa search plus
  Príspevok FAO 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2016 309 836 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2017-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2017 159 372 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2018 227 813 € Fa search plus
  Príspevok do UNECSO IFCD 2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2018 4 500 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu UNESCO na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2019 122 008 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 21 000 € Fa search plus
  Riadny rozpočet OBSE - 1. splátka na r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2020 105 941 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 1 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €