Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2022 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2022 97 920 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2021 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2021 73 270 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2020 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2020 63 070 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2019 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2019 55 760 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2016 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2016 53 100 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2018 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2018 52 750 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2017 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2017 50 740 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2015 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2015 40 520 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2014 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2014 38 960 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2013 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2013 38 170 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do Európskeho rozvojového fondu 2020 Ministerstvo financií SR Európska komisia – Európsky rozvojový fond 2020 17 181 040 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do ERF 2019 Ministerstvo financií SR Európska komisia – Európsky rozvojový fond 2019 17 181 040 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 1 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €