Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Posilňovanie poľnohospodárskych spôsobov obživy u malých farmárov v okolí Wau Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2013 65 000 € Fa search plus
  Príspevok do programu UNODC pre Čiernu Horu na aktivity zamerané na oblasť boja proti terorizmu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Úrad OSN pre drogy a kriminalitu 2013 8 000 € Fa search plus
  Posilňovanie poľnohospodárskych spôsobov obživy u malých farmárov v okolí Wau Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 102 500 € Fa search plus
  The creation of the European Business lobby – promotion of joint economic interests Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 3 360 € Fa search plus
  Informačno-komunikačné technológie v Keni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVÁ (VSP) a SIETE 2014 0 € Fa search plus
  Budovanie kapacít samosprávy a občianskej spoločnosti v regióne Gagauzsko, Moldavsko Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 22 400 € Fa search plus
  Fit for fair – globálne vzdelávanie pre dôstojné pracovné podmienky v športovom priemysle Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 9 360 € Fa search plus
  Stredná škola, kvalitné vzdelávanie a získavanie praktických zručností pre mladých na vidieku na ostrove Rusinga. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 39 644 € Fa search plus
  Budovanie kapacít inštitúcií v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom prenosu slovenských skúseností v oblasti energetiky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 0 € Fa search plus
  Počítače a anglický jazyk ako cesta k rozvoju detí i dospelých Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 2 880 € Fa search plus
  Hudba a umenie ako prostriedok práce s deťmi ulice v Nyeri Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 2 880 € Fa search plus
  Spolu sme silnejší Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 2 980 € Fa search plus
  3686 záznamov (stránka 1 z 308)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €
  2022 38 757 008 €