Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v Nigérii Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Súkromný sektor v poskytujúcej krajine 2021 0 € Fa search plus
  Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri na strednú školu - fáza 3 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank 2021 120 000 € Fa search plus
  Stair assist-patients-chair for emergency ambulance DL&P Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2021 9 900 € Fa search plus
  The Voices for Climate Action (VCA) Project Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2021 5 600 € Fa search plus
  Venezuelan immigrants training Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2021 3 485 € Fa search plus
  WASH intervencia a energetický udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2021 160 000 € Fa search plus
  Zabezpečenie pitnej vody pre obce Bersavy a Birstek Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Iné verejné subjekty v donorskej krajine 2021 160 000 € Fa search plus
  Podpora demokracie, nezávislosti a transparentnosti kľúčových verejných inštitúcií v Moldavsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2021 0 € Fa search plus
  Spoločenské zariadenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Prijímajúca vláda 2021 0 € Fa search plus
  Intenzifikácia zhodnocovania odpadov dodávaných na skládku Srem-Mačva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Súkromný sektor v poskytujúcej krajine 2021 86 682 € Fa search plus
  Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2021 0 € Fa search plus
  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti Doneck, na Ukrajine. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2021 20 000 € Fa search plus
  3314 záznamov (stránka 1 z 277)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €