Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  EUBAM_MD-UA_2020 Úrad ministerstva vnútra Donorská vláda 2020 105 822 € Fa search plus
  Príspevok SR na Medzinárodný výbor červeného kríža pre Venezuelu v súvislosti s pandémiou COVID 19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodný výbor Červeného kríža 2020 10 000 € Fa search plus
  Študijná návšteva vrcholového manažmentu SRNSFG v slovenských vedeckých inštitúciách Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ostatné verejné organizácie v krajine donora 2020 5 050 € Fa search plus
  OBSE SMM Ukrajina 2020 Úrad ministerstva vnútra Donorská vláda 2020 159 967 € Fa search plus
  Dobrovoľník/-čka pre podporu a rozvoj mládežníckych aktivít v Gagauzskom regióne Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2020 0 € Fa search plus
  Vyslanie expertky-dobrovoľníčky do Moldavska Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2020 4 560 € Fa search plus
  Support for health workers in crisis situations Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2020 10 000 € Fa search plus
  Ozvučenie haly školy Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miestna samospráva 2020 2 000 € Fa search plus
  Disposable masks for prevention of COVID-19 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2020 9 762 € Fa search plus
  Príspevok do OECD 2020 transformačná pomoc pre Ukrajinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) 2020 10 000 € Fa search plus
  Support of hospitals in rural area of Zakarpatska region Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2020 7 000 € Fa search plus
  Technické a nábytkové vybavenie učiteľských kancelárií Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miestna samospráva 2020 1 000 € Fa search plus
  2959 záznamov (stránka 1 z 247)

  Vyplatená suma 2013 - 2020 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €