Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  1.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 2.0 (2019) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2019 620 807 € Fa search plus
  2.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 2.0 (2019) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2019 620 807 € Fa search plus
  2nd phase of Healthy Environment for Next Generation Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2022 4 480 € Fa search plus
  3. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MEDZINÁRODNÁ MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA 2021 625 000 € Fa search plus
  3rd installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2020) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2020 806 803 € Fa search plus
  4. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MEDZINÁRODNÁ MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA 2022 312 500 € Fa search plus
  4th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2020) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2020 806 802 € Fa search plus
  5th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2021) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2021 478 940 € Fa search plus
  6.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 1.0 (2019) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2019 451 798 € Fa search plus
  6th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2021) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2021 478 940 € Fa search plus
  7th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2022 471 654 € Fa search plus
  8th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2022 471 654 € Fa search plus
  3686 záznamov (stránka 1 z 308)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €
  2022 38 757 008 €