Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Financial humanitarian aid Philippines Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Vláda príjemcu 2013 20 000 € Fa search plus
  Zvyšovanie odborných kapacít v poľnohospodárstve a potláčanie vidieckej chudoby Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 11 847 € Fa search plus
  Globálne vzdelávanie vo vyučovaní na základných školách Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 5 787 € Fa search plus
  Moldavsko bližšie k Európe: Podpora moldavskej občianskej spoločnosti a zdravého podnikateľského prostredia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 71 176 € Fa search plus
  Dobrovoľníci pre deti v Keni a v Južnom Sudáne Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 1 260 € Fa search plus
  Čierna Hora na ceste do euroatlantickej rodiny 2013-2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 41 880 € Fa search plus
  Podpora postavenia dievčat a žien a ich celkový rozvoj pre úspešný samostatný život Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 2 880 € Fa search plus
  Dobrovoľník pre Malindi Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 3 364 € Fa search plus
  Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2013 21 816 € Fa search plus
  Vzdelávanie matiek v starostlivosti o dieťa v zdraví a v chorobe prostredníctvom verejne dostupných didaktických panelov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Iné 2013 7 973 € Fa search plus
  MVF Projekty Moldavsko 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Iné 2013 27 239 € Fa search plus
  Zlepšenie vyučovacieho procesu v škole Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v rozvojovej krajine 2013 1 500 € Fa search plus
  2959 záznamov (stránka 1 z 247)

  Vyplatená suma 2013 - 2020 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €