Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v Nigérii Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Nigéria 2021 0 € Fa search plus
Podpora demokracie, nezávislosti a transparentnosti kľúčových verejných inštitúcií v Moldavsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 0 € Fa search plus
Spoločenské zariadenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bosna a Hercegovina 2021 0 € Fa search plus
Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Srbsko 2021 0 € Fa search plus
Dobrovoľník/-čka pre podporu a rozvoj mládežníckych aktivít v Gagauzskom regióne Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 0 € Fa search plus
Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2021 0 € Fa search plus
ITAPA vo Východnom partnerstve Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 0 € Fa search plus
Replacement of window blocks in the school facility in Svitanok village Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2021 0 € Fa search plus
Zvýšenie dostupnosti k zdravotnej starostlivosti mimo zdravotných stredísk pomocou medicínskeho riešenia Scase Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Európa, regionálny/viac krajín 2021 0 € Fa search plus
Vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti projektu uvedenia do praxe nového bezpečnostného prvku cestnej premávky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2021 0 € Fa search plus
Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom sektore Afganistanu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2021 0 € Fa search plus
Sewing machines and raw materials Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bosna a Hercegovina 2021 0 € Fa search plus
355 záznamov (stránka 1 z 30)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 8 782 299 €
AFRIKA 7 771 890 €
EURÓPA 7 260 600 €
ÁZIA 6 970 211 €
AMERIKA 33 485 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 20 270 942 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 2 798 702 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 204 747 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 621 091 €
Výrobné sektory 1 225 466 €
POMOC SÚVISIACA SO ZADĹŽENOSŤOU 964 731 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 897 077 €
HUMANITÁRNA POMOC 566 061 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 249 902 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 19 766 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 9 421 518 €
Ministerstvo financií SR 6 032 914 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 965 453 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 555 350 €
Úrad ministerstva vnútra 2 719 385 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28 400 €
Ministerstvo životného prostredia SR 17 500 €