Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
MHP Severné Macedónsko 2021 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Macedónsko 2021 100 000 € Fa search plus
Výmena okien na škole v Selenči Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2021 4 000 € Fa search plus
Elektronické učebnice aj pre slovenské deti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2021 4 000 € Fa search plus
Oprava Slovenského Chrámu Božieho I. časť Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2021 5 000 € Fa search plus
Príprava podkladov na zápis Slovenského insitného maliarstva v Srbsku na UNESCO listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2021 5 000 € Fa search plus
Čiastočná rekonštrukcia budovy Starej - hurbanovskej fary v Starej Pazove, v ktorej sídli aj Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkevi v S Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2021 60 000 € Fa search plus
Zariadenie učebňe informatiky II Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2021 3 000 € Fa search plus
Rekonštrukcia a prístavba starej budovy Zhromaždenia obce pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2021 200 000 € Fa search plus
Rekonštrukcia Domu kultúry v Padine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2021 100 000 € Fa search plus
Nákup plastových okien do učební Základnej školy mladých pokolení v Kovačici Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2021 10 000 € Fa search plus
Výmena okien na Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina (2.časť) Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2021 6 850 € Fa search plus
EUAM Ukrajina 2021 Úrad ministerstva vnútra Ukrajina 2021 75 165 € Fa search plus
355 záznamov (stránka 1 z 30)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 8 782 299 €
AFRIKA 7 771 890 €
EURÓPA 7 260 600 €
ÁZIA 6 970 211 €
AMERIKA 33 485 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 20 270 942 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 2 798 702 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 204 747 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 621 091 €
Výrobné sektory 1 225 466 €
POMOC SÚVISIACA SO ZADĹŽENOSŤOU 964 731 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 897 077 €
HUMANITÁRNA POMOC 566 061 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 249 902 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 19 766 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 9 421 518 €
Ministerstvo financií SR 6 032 914 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 965 453 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 555 350 €
Úrad ministerstva vnútra 2 719 385 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28 400 €
Ministerstvo životného prostredia SR 17 500 €