Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 17 000 € Fa search plus
Renovácia budovy Matice slovenskej v Bielom Blate Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 9 000 € Fa search plus
Zabezpečenie didaktických pomôcok pre žiakov v Srbsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 54 400 € Fa search plus
Nákup plastových okien pre Základnú školu mladých kopolení v Kovačici Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 12 000 € Fa search plus
Rekonštrukcia domu kultúry v Padine (3. fáza) Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 100 000 € Fa search plus
Renovácia priestorov Ekologického hnutia EKOP v Srbsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 5 000 € Fa search plus
Výmena okien na Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 5 600 € Fa search plus
Výmena vchodových dverí na budove Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 8 000 € Fa search plus
Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu a divadelnej sály Domu kultúry v Kovačici Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 33 000 € Fa search plus
Výmena okien a dverí vo vchodovej časti Základnej školy Maršal Tito v Padine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 2 600 € Fa search plus
Zariadenie učebne informatiky na Gymnáziu Mihajla Pupína v Kovačici Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 6 650 € Fa search plus
Oprava strechy na Slovenskom Dome Kultúry v Jánošíku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2022 6 200 € Fa search plus
372 záznamov (stránka 1 z 31)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
EURÓPA 18 900 264 €
Bilaterálne, bližšie neurčené 12 649 897 €
ÁZIA 2 665 009 €
AMERIKA 2 492 952 €
AFRIKA 2 048 886 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 24 504 235 €
HUMANITÁRNA POMOC 6 482 199 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 144 176 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 1 986 704 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 1 254 175 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 192 075 €
Výrobné sektory 853 949 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 311 096 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 28 400 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 14 963 292 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 995 009 €
Úrad ministerstva vnútra 6 274 209 €
Ministerstvo financií SR 3 738 191 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 496 038 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 638 192 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
Ministerstvo životného prostredia SR 101 411 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €