Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Štúdijná návšteva Ministerstva financií Albánska Ministerstvo financií SR Albánsko 2020 1 130 € Fa search plus
Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2020 9 997 € Fa search plus
Štúdia uskutočniteľnosti – Budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2020 0 € Fa search plus
Štúdia uskutočniteľnosti - logistické centrum biomasy pre energetické účely v regióne mesta Cherson Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2020 0 € Fa search plus
Študijná návšteva vrcholového manažmentu SRNSFG v slovenských vedeckých inštitúciách Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2020 5 050 € Fa search plus
Študijná návšteva administrátorov volieb Národnej volebnej komisie Etiópie (NEBE) na Slovensku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Etiópia 2020 4 829 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Azerbajdžan 2020 6 195 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Bosna a Hercegovina 2020 21 995 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Etiópia 2020 3 350 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Libanon 2020 23 465 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Sudán 2020 15 665 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Afganistan 2020 64 695 € Fa search plus
309 záznamov (stránka 1 z 26)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
EURÓPA 22 323 232 €
Bilaterálne, bližšie neurčené 6 153 476 €
AFRIKA 2 561 777 €
ÁZIA 2 330 711 €
AMERIKA 10 360 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
ČINNOSTI SPOJENÉ S DLHOM 16 606 670 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 050 703 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2 763 758 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 2 608 935 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 404 865 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 226 343 €
Utečenci v donorských krajinách 844 332 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 765 633 €
Výrobné odvetvia 584 470 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 284 647 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 159 200 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 80 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 19 211 301 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 448 990 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 573 375 €
Úrad ministerstva vnútra 2 553 731 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 48 453 €