Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Odpustenie časti dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike (úroky) Ministerstvo financií SR Srbsko 2020 12 421 566 € Fa search plus
Odpustenie časti dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike (istina) Ministerstvo financií SR Srbsko 2020 3 568 468 € Fa search plus
MZVEZ Admin náklady 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2020 2 028 441 € Fa search plus
Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2020-2023 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2020 1 395 738 € Fa search plus
3rd installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2020) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2020 806 803 € Fa search plus
4th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2020) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2020 806 802 € Fa search plus
Výdavky na utečencov v krajine donora 2020 Úrad ministerstva vnútra Bilaterálne, bližšie neurčené 2020 751 184 € Fa search plus
Projekty Medzinárodného Vyšehradského fondu 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2020 662 452 € Fa search plus
Príspevok do PRG-HIPC fondu MMF na odpustenie dlhu Somálska Ministerstvo financií SR Somálsko 2020 616 636 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Srbsko 2020 614 322 € Fa search plus
Dohoda o správe príspevku medzi SR, IBRD a IDA na program PEFA - Fázu V Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2020 446 150 € Fa search plus
EUMM Gruzínsko 2020 Úrad ministerstva vnútra Gruzínsko 2020 356 388 € Fa search plus
309 záznamov (stránka 1 z 26)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
EURÓPA 22 323 232 €
Bilaterálne, bližšie neurčené 6 153 476 €
AFRIKA 2 561 777 €
ÁZIA 2 330 711 €
AMERIKA 10 360 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
ČINNOSTI SPOJENÉ S DLHOM 16 606 670 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 050 703 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2 763 758 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 2 608 935 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 404 865 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 226 343 €
Utečenci v donorských krajinách 844 332 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 765 633 €
Výrobné odvetvia 584 470 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 284 647 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 159 200 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 80 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 19 211 301 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 448 990 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 573 375 €
Úrad ministerstva vnútra 2 553 731 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 48 453 €