Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Príspevok SR pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu v Afghanistane na rok 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Afganistan 2021 100 000 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Afganistan 2021 86 100 € Fa search plus
Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2021 8 969 € Fa search plus
Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvojových aktivít mimovládnej organizácie MEHHRO v Afganistane Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2021 5 000 € Fa search plus
Príspevok SR na Medzinárodný výbor červeného kríža pre Afganistan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Afganistan 2021 100 000 € Fa search plus
Príspevok SR pre UNHCR pre Afganistan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Afganistan 2021 300 000 € Fa search plus
Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom sektore Afganistanu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2021 0 € Fa search plus
Technická asistencia Albánsku v oblasti potravinových databáz 2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Albánsko 2021 4 791 € Fa search plus
Národný konvent o EÚ v Albánsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2021 39 998 € Fa search plus
Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska podporou vzniku a akcelerácie mladých inovatívnych firiem Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2021 9 417 € Fa search plus
Príspevok na realizáciu projektu OBSE pre zvýšenie transparentnosti systému verejného obstarávania v Albánsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2021 20 000 € Fa search plus
Štipendium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Albánsko 2021 20 235 € Fa search plus
355 záznamov (stránka 1 z 30)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 8 782 299 €
AFRIKA 7 771 890 €
EURÓPA 7 260 600 €
ÁZIA 6 970 211 €
AMERIKA 33 485 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 20 270 942 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 2 798 702 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 204 747 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 621 091 €
Výrobné sektory 1 225 466 €
POMOC SÚVISIACA SO ZADĹŽENOSŤOU 964 731 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 897 077 €
HUMANITÁRNA POMOC 566 061 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 249 902 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 19 766 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 9 421 518 €
Ministerstvo financií SR 6 032 914 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 965 453 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 555 350 €
Úrad ministerstva vnútra 2 719 385 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28 400 €
Ministerstvo životného prostredia SR 17 500 €