Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Dobrovoľník/-čka pre podporu a rozvoj mládežníckych aktivít v Gagauzskom regióne MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  S deťmi v Kambodži, 9 mesačný pobyt Sihanoukville MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  Modernizácia metód spracovania včelích produktov a zvýšenie ich pridanej hodnoty MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Rwandy 2 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  Nasadenie a predaj fotovolticky napájaných ESS a mikrogridov pre zásobovanie elektrickej energie a stabilizáciu siete ako náhrada za diesel generátory Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  Štúdia uskutočniteľnosti – Budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Nairobi MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  Vyslanie dobrovoľníka do Rwandy 1 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  Štúdia uskutočniteľnosti - logistické centrum biomasy pre energetické účely v regióne mesta Cherson Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  S deťmi v Kambodži 9 mesačný pobyt Phnom Penh MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  Organické hospodárstvo a práca s mládežou v regióne Samburu 1 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  384 záznamov (stránka 1 z 32)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 102 639 498 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 242 734 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 513 990 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 676 179 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 610 091 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
  Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €