Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v Nigérii Súkromný sektor v poskytujúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Podpora demokracie, nezávislosti a transparentnosti kľúčových verejných inštitúcií v Moldavsku Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Spoločenské zariadenie Prijímajúca vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Dobrovoľník/-čka pre podporu a rozvoj mládežníckych aktivít v Gagauzskom regióne Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Príspevok Kjótsky protokol 2021 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy Ministerstvo životného prostredia SR 2021 0 € Fa search plus
  ITAPA vo Východnom partnerstve Súkromný sektor v poskytujúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Replacement of window blocks in the school facility in Svitanok village Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Zvýšenie dostupnosti k zdravotnej starostlivosti mimo zdravotných stredísk pomocou medicínskeho riešenia Scase Súkromný sektor v poskytujúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti projektu uvedenia do praxe nového bezpečnostného prvku cestnej premávky Súkromný sektor v poskytujúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom sektore Afganistanu Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  432 záznamov (stránka 1 z 36)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
  Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €